Hulpfonds Chilumba

De Happy School werd opgericht in 2008 en is gelegen in Chilumba. Een prachtig warm dorp gelegen in Malawi. Ook wel gekend als 'the warm heart of Africa'. Behalve het feit dat het een prachtig land is, heerst er jammer genoeg ook veel armoede. Vele kinderen zijn niet in de mogelijkheid goed onderwijs te betalen. Het hulpfonds Chilumba zet zich daarom in voor de weeskinderen in Chilumba. Zo krijgen ook zij kans op gratis onderwijs.

Door de vele steun en inzamelacties is het project uitgegroeid tot een school met 2 kleuterklassen en 8 lagere school klassen. In elke klas zitten ongeveer 50 leerlingen. In de staatsscholen kunnen er soms wel meer dan 100 leerlingen per klas zijn. Door het behouden van kleine klassen willen wij de kinderen meer leerkansen en ondersteuning bieden.

De onderwijstaal in Malawi is Engels. Ook in de Happy School wordt er dus in het Engels aan de leerlingen lesgegeven. Hun moedertaal (Chichewa) komt in een apart vak aan bod. Verder worden, zoals in de lagere school in België, de vakken rekenen, taal, beweging en muzische vorming gegeven.

Elke ochtend start de Happy School met een ochtendceremonie. Alle leerlingen verzamelen dan per klas in rijen op de speelplaats. Ze zingen liedjes, doen dansjes en eindigen met het volkslied van Malawi. Dit is een hele leuke en vrolijke manier om de dag te starten. 

Zaterdag kunnen de leerlingen ook terecht op school voor de Happy Day. Dit is een speelpleinwerking die enkele jaren geleden werd opgestart en nog elke zaterdag voor groot plezier zorgt.

Wil je meer te weten komen over Hulpfonds Chilumba VZW? Bezoek dan zeker hun website.